Phúc An tech Logo
0934503848
0934503848

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Yealink meeting

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Yealink Meeting

Yealink Meet là một nền tảng hội nghị truyền hình giúp người dùng liên lạc trong thời gian thực và trải nghiệm cuộc họp trực tuyến với đường truyền ổn định, rõ nét ở bất kỳ nơi nào trên thế

Xem thêm »
Chức năng SmartFrame trên VC520 Pro

Chức năng SmartFrame trên VC520 Pro

Sử dụng chức năng SmartFrame SmartFrame là gì? SmartFrame sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Trong khi tham gia một cuộc họp hội nghị, những người tham gia phải đối mặt với camera để nhận diện khuôn mặt.

Xem thêm »
x