Phúc An tech Logo
0934503848
0934503848

Dịch vụ

Dịch vụ bảo trì máy tính

Dịch vụ bảo trì máy tính

Tại sao cần bảo trì máy tính? Bảo trì máy tính là để giải quyết các sự cố: Máy tính chạy chậm, đơ do bụi bẩn. Trong quá trình dùng máy tính, quá nhiều file rác, các tệp tin không

Xem thêm »
Quản lý máy chủ và lưu trữ dữ liệu

Quản lý máy chủ và lưu trữ dữ liệu

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ VIỆC LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG HAY GẶP PHẢI: Dung lượng lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng —> Chi phí quản lý lưu trữ tăng. Độ phức tạp trong việc quản lý

Xem thêm »
x