pag

HOTLINE: 0934503848

Email: kinhdoanh@pag.vn

Bạn có thể kết nối bao nhiêu thiết bị Bluetooth với thiết bị Jabra Speak 510 của mình?

Bạn có thể kết nối bao nhiêu thiết bị Bluetooth với thiết bị Jabra Speak 510 của mình?

Bạn có thể kết nối bao nhiêu thiết bị Bluetooth với thiết bị Jabra Speak 510 của mình?

Nói chung, việc kết nối với các thiết bị bổ sung được thực hiện theo cách tương tự như quá trình kết nối ban đầu bạn thực hiện cho sản phẩm của mình.

Đối với các thiết bị Jabra hỗ trợ kết nối đồng thời với nhiều thiết bị, còn được biết đến là Multiuse, cách kết nối hoạt động như sau:

8 – số lượng thiết bị đã kết nối mà thiết bị Jabra của bạn sẽ ghi nhớ. Nếu bạn cố gắng kết nối một thiết bị thứ 9, nó sẽ thay thế thiết bị đã được kết nối đầu tiên trong số các thiết bị đã kết nối hiện có.

2 – số lượng thiết bị đã kết nối mà tai nghe của bạn có thể kết nối đồng thời. Ví dụ, bạn có thể kết nối tai nghe của mình với hai thiết bị di động cùng một lúc.

1 – số lượng thiết bị đã kết nối có thể phát âm thanh cùng một lúc.

Bài liên quan

x