pag

HOTLINE: 0934503848

Email: kinhdoanh@pag.vn

Hướng dẫn câu hình tổng đài Panasonic KX-NS300 1

Hướng dẫn câu hình tổng đài Panasonic KX-NS300

Hướng dẫn cấu hình tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300.

1. Kết nối bưu điện, Đổi số máy lẻ, Múi giờ làm việc, Gọi vào lời chào hay lễ tân, Hạn chế gọi đi, Gọi theo nhóm, kết nối E1-ISDN, Kết nối máy lẻ IP

  1. Reset về mặc định cho lần cài đặt đầu tiên (Nếu đang sử dụng rồi thì bỏ qua bước này).
  2. Tắt điện nguồn tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sang Normal là tổng đài sẽ tự động reset về mặc định.
  3. Đăng nhập vào tổng đài: Địa chỉ IP mặc định: 192.168.0.101 và tài khoản đăng nhập là INSTALLER/1234.
  4. Cài đặt các thông số cơ bản cho lần đầu mới mua (Nếu đang dùng rồi bỏ qua bước này).
  5. Cài đặt password đăng nhập (mặc định là 1234).
  6. Cài đặt giờ tổng đài (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Date&Time để thay đổi).
  7. Thay đổi đầu số gọi ra, gọi lễ tân và giải số máy lẻ (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Numbering Plan -> Main để thay đổi).
  8. Thiết lập máy lễ tân (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Operator & BGM để thay đổi).
  9. Thay đổi địa chỉ IP (Mặc định là 192.168.0.101): Vào Network Service-> IP Address/Ports để thay đổi).

4. Khai báo kết nối đường vào bưu điện

Bước 1: Chọn khung cắm card bưu điện (1-4 khung) -> bấm chuột vào chữ LCOT6 -> Chọn Port Property.

Bước 2: Port (Cổng nào) kết nối đường bưu điện thì ta chọn INS, cổng nào không kết nối ta chọn OUS.

Chú ý: Phải kiểm tra đường bưu điện nối vào port chuẩn và thực hiện đóng/mở (INS/OUS) đúng không khi gọi ra sẽ không gọi được hoặc gọi ra chập chờn.

5. Cài đặt giải số máy lẻ

Bước 1: Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Như hình dưới ta tạo các số máy nhánh từ đầu 1xx -> 8xx, các phương án tạo giải số như sau:

* Trường hợp khai báo 2 số: Ví dụ ở hàng 3 ta tạo giải số có 2 chữ số là 3X (X=0-9),

+ Xóa số 3, cột X ta chọn từ XX về X (1 số X)-> Apply -> Xong đánh lại số 3 -> Apply là xong

* Trường hợp nếu muốn đổi giải 1xx về giải 2 số thì:

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> xóa hết các số đang tồn tại ở đây -> Apply.

+ Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> tại dòng 1xx ta xóa số 1 và đổi XX thành X -> Apply -> đánh lại số 1 -> Apply là xong.

* Trường hợp đổi sang giải số có 4 chữ số: Cũng tương tự như ví dụ hàng số 4 là 40xx, vì cột xx chỉ có 2 chữ xx thôi lên ta xóa số 4 đi -> apply -> đánh lại 40 -> apply thì ta được giải số 40xx, tương tự 41xx… các bạn tự thêm vào.

* Trường hợp đánh số máy đầu 5: Vì trong hệ thống đã tồn tại đầu 5 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được:

+ Vào PBX Configuration -> Group -> UM group -> Unit Settings (Xóa số 500).

+ Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> xóa hết các số có đầu 5xx (từ số 501-564).

+ Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 5 -> apply (số 599).

* Trường hợp đánh số máy đầu 6: Vì trong hệ thống đã tồn tại các số đầu 6 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được.

+ Vào PBX Configuration -> Optional device -> External Pager -> xóa số 600 đi -> apply.

+ Vào PBX Configuration -> Group -> Incomming call distribution group -> Group setting -> xóa các số từ 601-664 đi -> apply.

+ Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 6 -> apply (699).

* Trường hợp đánh số máy đầu 7,8:

+ Về bước 1 -> Chọn feature -> xóa đầu số 7,8 đi -> quay trở về bước 1 gán đầu 7,8 rồi apply.

Bước 2: đánh lại số máy nhánh cho từng cổng

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy nhánh cần đặt -> apply.

6. Đổi số máy lẻ

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy cần đổi -> apply (chú ý nếu không đổi được thì xem lại mục 5 đã khai báo đầu số chưa).

7. Khai báo gọi ra

Thiết lập giới hạn các cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế

Thông thường bạn có thể gọi ra ngoài bằng cách bấm 9 + số muốn gọi, tuy nhiên nếu bạn muốn giới hạn 1 số nào đó chỉ gọi nội hạt, không gọi được cho di động thì cách thực hiện như sau:

Bước 1: Đặt chú thích cho lớp bị cấm (Cấp độ),

Vào PBX configuration -> TRS -> Denied Code -> thao tác như ví dụ bên dưới, ta có 3 lớp cấm.

– Hạng cấm gọi quốc tế (Cấp 2): Các số gọi đi bắt đầu bằng 00; 17100 sẽ bị cấm gọi ra, lúc này chỉ gọi trong nước là nội hạt, liên tỉnh và di động.

– Hạng cấm gọi liên tỉnh (Cấp 3): Cấm gọi liên tỉnh, chỉ gọi nội hạt.

– Hạng cấm gọi nội hạt (Level 4): lúc này máy nhánh chỉ gọi nội bộ.

Bước 2: Gán lớp (Level) cho nhóm cấm (COS) ví dụ COS3 = TRS Level3.

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Hệ thống -> Loại dịch vụ -> Cài đặt đồng bộ.

Bước 3: Gán extension bị cấm vào nhóm bị cấm (COS),

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Tiện ích mở rộng -> Tiện ích mở rộng có dây -> Cài đặt tiện ích mở rộng.

Ví dụ:

+ Nếu chỉ gọi nội hạt thì -> 101 máy ta cho vào COS 3 -> tương đương với Level 3 -> Level 3 chỉ được phép gọi nội hạt.

+ Nếu cho phép gọi liên tỉnh và di động thì -> 101 ta đưa vào COS 2 -> tương đương với Level 2 -> Level 2 và lúc này chỉ cấm gọi quốc tế.

Lưu ý: COS 1 và COS 8+ được phép gọi tất cả không giới hạn.

Cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300 gọi ra bằng mã tài khoản, cấp cho mỗi người 1 mật khẩu gọi ra/

Bước 1: Thực hiện theo các bước 7.1 để hạn chế các cuộc gọi đi đến số máy lẻ.

Bước 2:  Vào Cấu hình tổng đài -> Tính năng -> Mã xác minh để tạo mật khẩu cho người dùng,

Như hình bên dưới: Mr Lâm có pass code = 1977 1234 gọi theo mã nhưng chỉ gọi trong nước, tức là khi ấn pass code thì được gọi ở COS2 (theo giới hạn ở Bước 7.1); Bà Hoa được gọi là tất cả vì COS1.

Cách gọi mật khẩu: *47 + Mã số + PIN + số điện thoại (theo ví dụ trên bấm: *49 1977 1234 + số điện thoại/

Cách đổi *47 bằng mã khác: Bạn vào Pbx Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> tab Tính năng -> dòng 21 (Account entry mode) mặc định là *47 bạn có thể đổi sang mã khác khi gọi ngoài .

Cài đặt nhóm mở rộng được gọi đến nhóm trung kế nhất định,

Ví dụ: Giám đốc (máy lẻ 105) + thư ký (máy lẻ 106) chỉ gọi ra trên đường trục 1 (cổng 1) và không ai gọi ra được trên cổng 1 này.

Bước 1: Gán đường trục 1 (cổng 1) vào nhóm Đường trục 4: Vào Cấu hình tổng đài -> CO & Cuộc gọi đến -> Cài đặt CO Line.

Bước 2: Phân công giám đốc (105) và thư ký (106) cho COS8.

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Tiện ích mở rộng -> Tiện ích mở rộng có dây -> Cài đặt tiện ích mở rộng.

Bước 3: Chỉ định COS8 chỉ gọi ra trên nhóm trung kế 4.

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Hệ thống -> Loại dịch vụ -> Chặn cuộc gọi bên ngoài

Như hình, COS8 là MAP có Group4 -> ô màu trắng được gọi, ô màu xanh không được gọi.

Đặt các nhóm tiện ích mở rộng không được gọi cho nhau.

Ví dụ: nhóm máy 101,102,103 không được gọi cho nhóm máy 104,105,106.

Bước 1: Gán 101,102,103 cho COS1; Gán 104,105,106 cho COS3.

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Tiện ích mở rộng -> Tiện ích mở rộng có dây -> Cài đặt tiện ích mở rộng.

Bước 2: Cấm COS1 gọi COS3.

Chuyển đến Cấu hình tổng đài -> Hệ thống -> Loại dịch vụ -> Chặn cuộc gọi nội bộ.

Thiết lập tự động định tuyến cuộc gọi đi theo số gọi đi.

Hạn chế cuộc gọi đi trên các máy lẻ và nhóm máy nhánh.

Bước 1. Kích hoạt chế độ giới hạn thời gian: Vào Cấu hình tổng đài -> Hệ thống -> Loại dịch vụ -> Cài đặt Cos -> tab CO & SMDR, như hình bên dưới, COS8, COS9 đã được bật.

Bước 2:  Đặt thời gian để hạn chế các cuộc gọi đi:  Vào Cấu hình tổng đài -> Nhóm -> Nhóm trung kế -> Cài đặt TRG:

Như hình bên dưới Trunk Group 8 -> COS 8 -> gọi 10 phút, tương tự Trunk Group 9 -> COS 9 -> gọi 20 phút.

Bước 3: Gán máy lẻ cho COS8 hoặc COS9: Vào Cấu hình tổng đài -> Máy lẻ -> Máy lẻ có dây -> Cài đặt máy nhánh -> tại cột COS bạn gán cho COS9/COS9.

Thiết lập quay số khẩn cấp.

Vào PBX configuration -> TRS -> Emergancy Dial -> nhập các số khẩn cấp cần gọi.

8. Khai báo gọi vào

Khai báo múi giờ làm việc.

+ Chế độ chuyển đổi múi giờ ngày đêm: Tự động

+ Giờ làm việc (Ngày) từ 8h -> 17h và sáng thứ 7

+ Thời gian nghỉ (Đêm) là số giờ còn lại

Bạn có thể đặt các múi giờ khác nhau

Đặt để đổ chuông bất kỳ tiện ích mở rộng nào.

Chuyển đến cấu hình PBX -> CO & Cuộc gọi đến -> Bảng DIL & Cài đặt cổng

Ví dụ như hình bên dưới:

CO1 (trunk1/PSTN1) gọi cả ngày lẫn đêm và tràn vào máy 105

CO2-6: đổ vào 101 trong ngày, đổ vào 200 . ở phần còn lại

Cài đặt để đổ chuông nhóm tiện ích trượt từ thấp đến cao.

Bước 1: đặt các máy vào cùng một nhóm: Vào Cấu hình tổng đài -> Nhóm -> Nhóm săn tiện ích mở rộng

Bước 2:   Đặt chuông: Vào Cấu hình tổng đài -> CO & Cuộc gọi đến -> Bảng DIL & Cài đặt cổng -> Đánh số nhóm ở bước 1 là 101 vào các cổng cần đổ chuông

Đổ chuông cho nhóm máy lẻ và phân bổ đều các cuộc gọi.

Bước 1: Vào Cấu hình tổng đài -> Nhóm -> Nhóm phân phối cuộc gọi đến -> Cài đặt nhóm

Bước 2:  Vào Cấu hình tổng đài -> CO & Cuộc gọi đến -> Bảng DIL & Cài đặt cổng -> nhập 601 cho nhóm ở bước 1, 200 cho bảo mật hoặc số bất kỳ

Cài đặt cuộc gọi và lời chào -> quay số máy lẻ của người bạn muốn gặp.

Bước 1:   Mã chào mặc định như sau, mỗi số tương ứng với một lời chào riêng -> Vào Cấu hình tổng đài -> Thiết bị tùy chọn -> Tin nhắn thoại -> Tin nhắn Disa -> mặc định như hình bên dưới

Bước 2: Thiết lập cuộc gọi trong lời chào

Vào Cấu hình tổng đài -> CO & Cuộc gọi đến -> Bảng DIL & Cài đặt cổng -> nhập mã chào mừng như đã thấy ở bước 1

Bước 3: Ghi Lời chào,

+ Ghi âm lời chào: Nhấc máy -> *361+ mã lời chào (từ 501-564, xem ở bước 1) -> gọi -> đọc lời chào -> lưu trữ hoặc cúp máy (không ghi âm, xem lưu ý bên dưới)

+ Nghe lại lời chào:  Nhấc máy -> *362+ mã lời chào (từ 501-564 xem bước 1).

Ví dụ:   Gọi phát lời chào -> bấm số 0 để gặp lễ tân, bấm 1 phòng kinh doanh (với 3 máy), bấm 2 phòng kỹ thuật…

B1: Làm lần lượt mục 8.5 bước 1 đến bước 3 ta có mã chào là 501

B2: Tạo nhóm bộ phận -> làm như mục 8.4 bước 1  (ta có nhóm 601 “bộ phận kinh doanh”, 602 “bộ phận kỹ thuật…)

Bước 3: Vào Cấu hình tổng đài -> Tùy chọn thiết bị -> Tin nhắn thoại -> Disa tin nhắn -> như hình bên dưới

Vậy gọi mã chào 501: khách hàng bấm 0 vào máy lẻ 100, bấm 1 vào nhóm 601, 2 đổ vào nhóm 602 (cách thêm máy lẻ vào nhóm 601,602.. xem ở thực hiện mục 8.4 bước 1 ) )

9. Lưu ý một số tùy chỉnh:

Gọi và đổ chuông ngay

+ Cấu hình tổng đài -> System -> Timers & Counter -> Tab DISA/Door… -> Line Delayed answer time(s) chọn giá trị =0 (mặc định 5s có lời chào).

Để tiện ích mở rộng ghi lời chào

+ Máy nhánh dùng để ghi lời chào tại COS64 (Cấu hình tổng đài > Máy nhánh > Máy lẻ có dây > Cài đặt máy nhánh > tại cột COS bạn gán cho COS64).

+ Và COS64 ở chế độ Manager = enable (PBX configuration -> System -> Class of service -> Co settings -> Column Manager COS64 = enable).

Note: Hướng dẫn download và upload file lời chúc từ PC

Bài liên quan

x