pag

HOTLINE: 0934503848

Email: kinhdoanh@pag.vn

Giải pháp backup - Veeam

Giải pháp Backup – Veeam

Giải pháp Veeam Backup & Replication là giải pháp ứng dụng được thiết kế theo modular cho phép người dùng tùy biến hơn tùy độ lớn của môi trường ảo hóa và cả trong cấu hình. Như thế gói cài đặt của Veeam sẽ bao gồm nhiều thành phần gom lại, để thiết lập thành một hạ tầng backup hoàn chỉnh.. Trong đó một vai thành phần sẽ đóng vai trò core xử lý và một vài thành phần khác lại là tùy chọn thêm hỗ trợ cho việc vận hành quản trị với mảng hoạt động business tùy nhu cầu một số thành phần khác sẽ được thêm vào.

Mô hình hoạt động

Đầu tiên Veeam Backup&Replication không phải là một giải pháp một ứng dụng độc lập mà nó là một giải pháp một ứng dụng được thiết kế theo phương thức modular cho phép người dùng tùy biến hơn tùy độ lớn của môi trường ảo hóa và cả trong cấu hình. Như thế gói cài đặt của Veeam sẽ bao gồm nhiều thành phần gom lại (Components) để thiết lập thành một hạ tầng backup hoàn chỉnh. Trong đó một vài thành phần sẽ đóng vai trò core xử lý và một vài thành phần khác lại là tùy chọn thêm, hỗ trợ cho việc vận hành quản trị với mảng hoạt động business, tùy nhu cầu một số thành phần khác sẽ được thêm vào.

Tuy nhiên, chú ý một điều các thành phần này hoàn toàn có thể triển khai chung một hệ điều hành (physical hoặc virtual) hoặc thành từng phần tách rời trên nhiều máy, hỗ trợ cho nhu cầu mở rộng, hiệu suất, quản lý…

Veeam Backup&Replication sẽ bao gồm các thành phần sau. Một số có thể là cài đặt dùng file tách rời, hoặc một số khác phải cấu hình trong quá trình hoạt động của các thành phần khác:

Veeam backup server

Là một máy chủ physical hoặc virtual được cài đặt gói Veeam Backup&Replication đóng vai trò là hạt nhân chính cho cả hạ tầng backup, có nhiệm vụ làm nơi trung tâm cấu hình và điều khiển các hoạt động backup restore trên hệ thống. Các chức năng hoạt động chính:

  • Quản lý các tác vụ backup, replication và restore
  • Điều khiển việc lập lịch cho các job backup cũng như xác định việc phân bổ tài nguyên (khái niệm này cần hiểu phương thức và cách lưu trữ backup ở phần sau)
  • Là nơi tập trung các thao tác cấu hình và quản lý các thành phần khác trong hạ tầng backup.

Chú ý: Veeam backup server khi triển khai mặc định nó sẽ có hai thành phần mặc định đi kèm là Backup proxy và backup repository.

Backup Proxy

Khi Veeam Backup Server được triển khai hoàn tất thì server này sẽ chịu toàn bộ các nhiệm vụ cho một qui trình backup, bao gồm job backup và tiếp nhận xử lý các traffic backup từ các máy ảo khi thực hiện backup.

Khi đó các dữ liệu backup sẽ được đẩy trực tiếp từ nguồn về đích là con Veeam Backup server. Trường hợp như thế chỉ được chấp nhận trong môi trường cực nhỏ với số lượng job và VM giới hạn, nhưng trong môi trường lớn thì nó hoàn toàn vướng phải bài toán hiệu suất mà server này chịu đựng.

Để hoàn toàn tách rời nhiệm vụ xử lý các traffic backup cũng như tối ưu hóa và tạo ra môi trường tùy biến hơn, Veeam đã cho rời một thành phần gọi là Backup Proxy: Chúng là các server có nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận và xử lý các dữ liệu backup (bao gồm cả việc phải compress và dedup). Khi đó các dữ liệu kết quả từ backup proxy là các data backup sẽ được lưu trữ tại Backup Repository.

Thành phần này được triển khai chỉ cho window server (physical hoặc virtual) trong môi trường ảo của bạn. Để tối ưu hơn về hiệu suất cho nhiều backup đồng thời thì việc thiết kế ra nhiều backup proxy là hoàn toàn cần thiết. Trong trường hợp này con Backup server sẽ điều phối “workload” đều ra các proxy server để nâng cao hiệu suất.

Backup Repository

Là nơi được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu backup, bản sao các VM và dữ liệu về quá trình replicate.Về mặt kỹ thuật backup repository là một thư mục trên hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp. Việc sử dụng dụng khái niệm repository hoàn toàn cần thiết cho môi trường cần tách rời nơi lưu trữ backup có thể, nhằm mục đích phân tải backup ra nhiều nơi trên hệ thống.

Về Backup Repository có một số loại như sau:

  • Window server với local storage.
  • Linux server với local hoặc mount NFS.
  • CIFS (SMB) share.

Việc xác định các server (window hay linux) làm backup repository, thì backup server sẽ tự động deploy agent cần thiết xuống server đó đề control việc lưu trữ các dữ liệu backup và các tính năng khác.

Bài liên quan

x