Phúc An tech Logo
0934503848
Dịch vụ di dời hệ thống công nghệ thông tin

Dịch vụ di dời hệ thống công nghệ thông tin

Di dời hệ thống công nghệ thông tin là một nhiệm vụ hết sức quan trong cần thực hiện môt cách khoa học và chuyên nghiệp để đảm bảo các vấn đề quan tâm của nhà quản lý CNTT của doanh nghiệp khi thực hiện di dời hệ thống CNTT tới vịt trí mới. Các tiêu chí chúng tôi đặt ra khi thực hiện dự án di dời để mang lại sự an tâm và tin tưởng cho khách hàng

  • Đảm bảo phần cứng, thiết bị, và dữ liệu hoạt động bình thường
  • Đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục
  • Thời gian thực hiện, tối thiếu thời gian dừng hệ thống
  • Đánh giá rủ ro và Phương án dự phòng.

Cùng với đội ngũ kỹ sư có chuyên môn và kinh nghiệm triển khai di dời nhiều hệ thống CNTT. Phúc An cung cấp dịch vụ di dời hệ thống CNTT theo một qui trình chuẩn mực và chuyên nghiệp, để đảm bảo việc di dời được triển khai đúng lộ trình, thời gian, chi phí và không ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp.

Bài liên quan

x