pag

HOTLINE: 0934503848

Email: kinhdoanh@pag.vn

Chức năng SmartFrame trên VC520 Pro

Chức năng SmartFrame trên VC520 Pro

Sử dụng chức năng SmartFrame

SmartFrame là gì?

SmartFrame sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Trong khi tham gia một cuộc họp hội nghị, những người tham gia phải đối mặt với camera để nhận diện khuôn mặt. Không thể phát hiện được khuôn mặt bên (một tai / một mắt).

Khoảng cách hiệu quả để đạt được hiệu suất tốt nhất là tối đa 4,5 mét

Hai loại chức năng SmartFrame

  • Manual frame: Khi tất cả người tham gia đã ngồi vào chỗ, nhấn  trên điều khiển từ xa hoặc sử dụng PTZApp để kích hoạt.
  • Auto frame: Nhấn trong 1 giây để chuyển từ manual sang auto frame hoặc sử dụng PTZApp và thay đổi cài đặt thành Khung tự động. Bạn có thể thấy  hiển thị ở cuối màn hình hình ảnh.

 

Bài liên quan

x